About

omidfallahazad-090216-small-1

متولد و بزرگ‌شدهء شیراز، امید فلاح آزاد از سالِ‌ ۲۰۰۱ ساکنِ بوستون در ایالت ماساچوستِ امریکاست. از او پیش از مهاجرت، داستان و نقدهایِ ادبی در نشریاتی نظیرِ عصرِ پنج شنبه و همچنین رمانِ کوتاهی برای نوجوانان بر اساسِ زندگی زکریایِ رازی به چاپ رسیده است. داستانِ «رفتگان و ماندگان» او در مسابقه اول بهرام صادقی جزوِ سیاههء‌ برگزیدگان بود. در سال‌هایِ اخیر داستان‌هایِ انگلیسی او در نشریاتی نظیرِ پاول ریویِرز هورس،  و در آنتولوژیِ تِرِمورز – مجموعه‌ای از آثارِ نویسندگانِ ایرانی-امریکایی به سردبیریِ‌ پرسیس کریم و آنیتا امیررضوانی- و همچنینِ در نمایشگاهِ یربا بوِنایِ  سن فرانسیسکو چاپ و عرضه شده است. بریده‌ای از رمانِ‌ او و مصاحبه‌اش با منیرو روانی پور به انگلیسی در بهارِ ۲۰۱۵ در وُرلد لیترچر تودِی منتشر شد. در بهار ۲۰۱۶ دیگر داستان کوتاهِ او اَرِستد  که در نشریهء‌ خوش آوازهء  گلیمِرتِرین  برنده جایزه شده بود، به چاپ رسید. انتشارات اچ اند اس مدیای لندن مجموعهء فارسی «سه تیرباران در سه داستان» را در تابستان ۲۰۱۶ منتشر کرد. رمانِ « گهوارهء‌ دیو»‌ او موضوعِ تابوگونهء خانه سوزان بهاییان شیراز در آستانهء انقلاب را دستمایهء روایتی چند وجهی‌ می‌کند تا چیدمانی از تقلایِ درونی و درگیری بیرونی شخصیت‌های داستان به دست بدهد، جایی که گردابه‌های تاریخ شخصی‌ آنها با تندبادِ تاریخ جمعی سربه سر می‌شوند. «گهوارهء دیو»‌ را نشرِ ناکجای پاریس در پاییز ۲۰۱۶ منتشر کرده است.